'

POGODA

ZAPYTAJ O NOCLEG

Data przyjazdu
Data wyjazdu

LOKALIZACJA

UDOSTęPNIJ

NEWSLETTER

Licznik: 135057

regulamin

                                                         REGULAMIN
    KORZYSTANIA Z OŚRODKA
 1. Pokoje hotelowe wynajmuje się dopiero po dopełnieniu formalności
     meldunkowej w recepcji po przedłożeniu dowodu osobistego lub
     paszportu oraz uzgodnieniu formy zapłaty.
 2. Klient  hotelowy może przyjąć do swojego pokoju gości po uzgodnieniu
      z recepcją tylko do godz. 22.00.
 3. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać na terenie ośrodka
     między godz. 22.00- 7.00.
 4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet
      w przypadku nie wykorzystaniu  wniesionej uprzednio opłaty za pobyt.
 5. Gość hotelowy ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub
      zniszczenie urządzeń hotelowych oraz braki w  wyposażeniu powstałe
      z jego winy lub osób odwiedzających.
 6. Ośrodek nie odpowiada za zaginione pieniądze, papiery wartościowe
     oraz inne kosztowności nie złożone  do depozytu.
 7. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek własnych
     urządzeń elektrycznych za wyjątkiem maszynki do golenia i
     suszarki do włosów.
 8. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy
      zakręcone są krany wygaszone światło, zamknięte okna
     oraz czy nie zaprószono ognia.
 9. Gość hotelowy przed opuszczeniem pokoju zobowiązany jest
      zgłosić się do recepcji celem odebrania pokoju a następnie zdania
      klucza.
10. Zobowiązujemy do przestrzegania przepisów p-poż
       a. nie wrzucać zapałek  do kosza na śmieci
       b. nie przechowywać w pokojach hotelowych płynów łatwopalnych
       c. nie palić tytoniu
       d. w razie powstania pożaru natychmiast zawiadomić personel hotelu

# Zasady zwrotu zaliczek wpłacanych na poczet wypoczynku gości:
   1. do 6 tygodni przed rezerwowanym terminem , zaliczki zwracane są w    100% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
   2. do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki zwracane są w 50% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
   3. do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zaliczki nie są zwracane.
# Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Hotel nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
# Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju

  DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 14.00 KOŃCZY O GODZ. 11.00
  CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD GODZ. 22.00 DO GODZ. 6.00

